چیه؟ چرخه ، باره ، یوگا و LES MILLS - دریابید که این جهت تناسب اندام چیست

تعداد راهنماها در صنعت تناسب اندام مدرن هر روز در حال افزایش است. از دست دادن آنها و از دست دادن چیز جالبی آسان است. به همین دلیل ما آزمایشی را ارائه داده ایم که در آن می توانید خود را محک بزنید و به احتمال زیاد با انواع جدید آموزش آشنا شوید. به هر حال ، این کار نه تنها در تئوری ، بلکه در عمل نیز قابل انجام است - بهترین مربیان در جشنواره Reebok در تاریخ 25 تا 26 مه در کولومنسکوئه در انتظار شما هستند.

ثبت نام باز است و تا 22 مه ، 23:59 به وقت مسکو ادامه خواهد داشت. عجله کنید تا بپیوندید!

پست قبلی رفتن از ورزش درست مثل آن را متوقف کنید! در مسابقات تلاش کنید
ارسال بعدی تقویم رویدادها: 7 رویداد ورزشی در تابستان امسال