Autism - causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology

ورزشکاران مشهور در کودکی چه شکلی بودند؟ تست

حتی ورزشکاران مشهور جهان نیز سفر خود را اندک آغاز کردند. همه آنها برای اولین بار به زمین فوتبال رفتند ، روی یخ بلند شدند ، یک راکت یا چماقی را در دست گرفتند. سپس آنها کودک بودند و ، شاید حتی رویاهای بزرگ و پیروزی های برجسته را هم نمی دیدند. و اکنون هواداران در سراسر جهان این قهرمانان را تشخیص خواهند داد.

ما هشت تصویر کودکانه از ورزشکارانی را انتخاب کرده ایم که اکنون در حرفه خود به اوج رسیده اند. آیا می توانید فوتبالیست ها ، بازیکنان هاکی و اسکیت بازان آینده را از عکس های قدیمی تشخیص دهید؟

Dorehami Mehran Modiri E 58 - دورهمی مهران مدیری با ستاره پسیانی

پست قبلی کمک اضطراری چگونه بارو و سرما درمانی می تواند به محافظت در برابر ویروس کمک کند
ارسال بعدی حذف موثر نحوه کار در خانه