نکات برجسته

تمرین برای تنبل ها: 5 تمرین برتر روی نیمکت

تمرین برای تنبل ها: 5 تمرین برتر روی نیمکت

اگر در تعطیلات سال نو سخت است که از رختخواب بلند شوید و به سرعت معمول زندگی خود برگردید ، ما شما را درک می کنیم. اما حتی در تنبل ترین روزها ، به سختی کسی می خواهد فرم بدنی خوبی را از دست بدهد. خوشبختانه برای اینکه بدن بارها را فراموش نکند ، لازم نیست به باشگاه بروید و حتی از مبل جدا شوید. مربی و...