نکات برجسته

استاندارد پیری: تمریناتی برای تعیین سن شما

استاندارد پیری: تمریناتی برای تعیین سن شما

چگونه می توان فهمید که از نظر جسمی خوب است؟ اگر برای یک مسابقه آماده نمی شوید ، اما فقط می خواهید بدانید که بدن شما به اندازه کافی رشد کرده است ، این 5 تمرین ساده را امتحان کنید و نتایج خود را بررسی کنید. قبل از انجام تمرینات ، به شما توصیه می کنیم گرم شوید: این کار را انجام دهید نوسان بازوها ...