نکات برجسته

خرافه ورزشی. قهرمانان به چه نشانه هایی اعتقاد دارند

خرافه ورزشی. قهرمانان به چه نشانه هایی اعتقاد دارند

متأسفانه همیشه نتیجه یک مسابقه ، دوئل یا اسکیت روی یخ فقط به آمادگی جسمی و روحی ورزشکار بستگی ندارد. گاهی اوقات این شانس است که نتیجه یک مسابقه را تعیین می کند. بنابراین ، تقریباً هر ورزشکاری طلسم یا فال خاص خود را دارد که به آن اعتقاد دارد. قهرمانان به منظور تبدیل ثروت خود به چهره مقابل و رسیدن...